Bliv medlem af Danmarks Fiskehandlere

Et medlemskab af Danmarks Fiskehandlere vil gavne en fiskeforretning på en lang række områder, fra de helt overordnede og langsigtede strategier til dagligdagens detaljer. Foreningen er et slagkraftigt talerør i det politiske miljø og bibringer viden om fisk og skaldyr til danskerne. Den giver mulighed for at kvalitetsstemple fiskehandlernes produkter samt mulighed for løbende kompetenceudvikling og dygtiggørelse. 

Den giver også fiskehandleren en markedsplatform med en fælles attraktiv identitet og et netværk af kolleger og muligheder for et uvurderligt udbytte af ideer og erfaringer. Derudover tilbyder foreningen kontante, mere generelle medlemsfordele, som alle medvirker til en bedre bundlinie hos vores medlemmer

Stimevis af fordele

En tæt dialog med politikere og embedsfolk som blandt andet har medført en ændring af mulighederne for engrossalg (fra 25 kilo/uge til 1,5 ton/ uge). Det har værdi for mange. Vi tiltrækker og sikrer midler til alle dele af fiskebranchens tilskudsprogrammer – til ombygning og tilbygning af blandt andet autoriserede produktionslokaler og røgerier, til afsætningskampagner som f.eks. Minna & Gunnar. Vi arbejder løbende med påvirkning af holdninger og viden. Frisk fisk og skaldyr skal kunne sælges ved 0-5 grader, butikkerne skal have færrest mulige dokumentationskrav og administrative byrder, og vi skal have et øget fokus på madkvalitet uden at gå på kompromis med
fødevaresikkerheden.

4-6 gange om året udkommer nyhedsbrevet Flaskeposten. Her leveres dybdegående artikler, debatindlæg, input til inspiration, orienteringer om løst og fast, politiske meningstilkendegivelser og oplysninger om, hvad der sker i branchen og hvornår. Desuden udkommer aktuelle nyheder som elektroniske nyhedsbreve og som efterretninger i orienteringsbreve for dem, som ikke har en mailadresse.
Som medlem af Danmarks Fiskehandlere får man mulighed for at benytte sig af kædens markedsføringsmateriale og kampagner som der igangsættes fra kædens hovedkontor. Disse kampagner er placeret til fri afbenyttelse på intranettet som kan tilgås fra fiskehandlerne.dk som kædens medlemmer har fået udleveret et login til. Her vil man derudover bl.a. kunne finde praktisk info vedr. branchekode, HR og samarbejdsaftaler.
Samfundet og pressen har meget fokus på fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet og fisk som ferskvare har især både pressens og kundernes bevågenhed. Derfor er et effektivt og opdateret egenkontrolprogram meget afgørende både for dit kvalitetsomdømme og for din markedsføring. Vi vedligeholder fiskehandlernes branchekode, og kan derfor tilbyde et altid opdateret egenkontrolprogram tilpasset din butik. Ved at benytte det sikrer du dig også imod, at din butik bliver udstillet negativt i pressen eller på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

En fiskehandler skal kunne mange forskellige ting. Derfor bestræber vi os også på at hjælpe dig, når du har problemer eller spørgsmål. Ring til foreningen med dine ønsker, forslag eller behov, så hjælper vi så godt vi kan,

Vi udvikler og søsætter større kampagner og events og samarbejder på den måde med at skabe liv i butikkerne og tiltrække forbrugernes
opmærksomhed på frisk fisk. Disse aktiviteter bidrager markant til et øget salg af fisk og skaldyr. Tænk blot på: Pinsefisk, DM i fisk og skaldyr, m.m. Danmarks Fiskehandlere udgiver desuden 3-4 gang om året kundemagasinet FISK. Alle medlemmer af forenings få tilsendt magasinet til uddeling til butikkens kunder. Magasinet indeholder spændende opskrifter information om fiskearter i sæson og flotte billeder

Fiskehandlernes holdninger til fødevarer og synliggørelse af medlemsbutikker skal forankres i medierne. Det er en af de helt oplagte måder at skabe konkret værdi for medlemmerne. Desuden vil vi pleje vores image og troværdighed overfor forbrugerne og opinionsdannere generelt. Presseindsatsen er dermed et supplement til både det politiske arbejde og til markedsføringen.
Vi skaber muligheder for, at kollegaer mødes og udveksler erfaringer. De formelle og uformelle netværk er ofte meget værdifulde, og kan nemt give anledning til opstart af nye forretningsområder, produkter, services, m.m. Foreningen bruger selv mange ressourcer på at pleje samarbejdet med de øvrige aktører inden for specialfødevarehandlen og fiskebranchen med henblik på at udvide sortimentet af produkter. Også arbejdet med at tilskynde til et skånsomt fiskeri er noget foreningen bruger ressourcer på.
Fiskehandlerne er et travlt folkefærd, og ofte er der behov for assistance i weekender eller sent om aftenen. Derfor er Danmarks Fiskehandlere meget opmærksomme på at udbygge og vedligeholde foreningens hjemmeside, således at medlemmerne kan indhente oplysninger om blandt andet ansættelseskontrakter, fødevarelovgivning, branchekode, kommende aktiviteter m.m. på alle tidspunkter af døgnet – hele året. Elektroniske nyhedsbreve og medlemsbladet ligger også online på hjemmesiden, så medlemmerne altid kan finde disse informationer frem. Kig forbi www.fiskehandlerne.dk, og bliv opdateret.
Vi tilbyder en række medlemsfordele, der alle medvirker til en bedre bundlinje hos dig. Rabat på benzin og diesel, emballage, el, hjemmesideløsninger, knive og værktøj og bøger om fisk, m.m.

Priser for medlemsskab

Alle fiskehandlerens forretninger og udsalgssteder skal regnes med i omsætning uden moms.
 –også fiskebil/-er og engros. Kontingentbeløb er pr. kvartal og eksklusiv moms.

Omsætning op til
2 mio. kr.

kr. 2.225

Omsætning på
2 - 5 mio. kr.

kr. 2.960

Omsætning over
5 mio. kr.

kr. 3.805